KAORU İŞİKAWA 5. ULUSLARARASI İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ KONGRESİ

20 Mayıs, 2021

ANKARA

KONGRE TAKVİMİ

Son özet gönderim tarihi: 7 Mayıs 2021

Ödeme tarihleri: 3-10 Mayıs 2021

Kongre programı ilanı: 11 Mayıs 2021

Son tam metin gönderim tarihi: 25 Mayıs 2021

Tam metin kitabı yayın tarihi: 30 Mayıs 2021

Yukarıdaki tarihlerin esnetilmesi mümkün değildir

KONGRE DİSİPLİNLERİ

İktisadi ve idari bilimlerin tüm disiplinlerine açıktır

(iktisat, maliye, işletme, yönetim, iş güvenliği, çalışma ekonomisi)

KONGRE DİLLERİ

İngilizce, Türkçe

Türkçe dilinde sunum yapacaksanız slaytlarınızın çift dilli (Türkçe ve İngilizce) olması zorunludur

KATILIM ÜCRETİ

Tek bildiri ile online katılım 300 TL

İki bildiri ile online katılım 450 TL

Tek bildiri ile yüz yüze katılım 350 TL

İki bildiri ile yüz yüze katılım 500 TL

Kongremiz akademik teşvik ve doçentlik kriterlerini karşılamaktadır

Türkiye Hesap Bilgileri

İş Bankası / Kızılay Şubesi
TR680006400000142381021554
Ahmet KAPUCU

KATILIM ŞEKLİ

Yüz yüze ya da online olarak katılabilirsiniz

BAŞVURU ŞEKLİ

Öncelikle özetinizi ishikawacongress@gmail.com adresine gönderiniz (7 Mayıs 2021 tarihine kadar).

Özet metniniz

- Kelime sayısı 200-300 arasında olmalıdır

- Yalnızca İngilizce özet gönderiniz (tam metniniz Türkçe olabilir)

- 11 punto, times new roman karakteri ile yazınız

- En az 3 keywords ekleyiniz

- Tüm yazarların ünvanları, isim soyisimleri, kurumları, email adresleri ve ORCID numaraları özetinizde başlığın altına yazılmalıdır

Bildiri özet ve tam metinlerinizi gönderirken lütfen ORCID numaranızı ekleyiniz

 

KONGRE YAYIN İMKANLARI

Kongremiz kapsamında 2 yayın alternatifi sunmaktayız

1- KONGRE KİTABINDA YAYIN: Özet ve tam metinleriniz ISBN'li kongre kitabında yayınlanacaktır. Bunun için herhangi bir ek ücret (kongre ücreti ödemesine dahildir) talep edilmemektedir. Özet ve tam metinler kongre email adresine gönderilmelidir.

2- DERGİDE MAKALE OLARAK YAYIN: Dileyen katılımcıların tam metinleri aşağıdaki dergilerde hakem sürecini geçmesi şartıyla makale olarak yayınlanacaktır. Bunun için 

- Tercih ettiğiniz derginin yazım kuralları ve yayın prensiplerini dikkatle okuyunuz

- Makalenizi dergi yazım kurallarına uygun olarak düzenleyerek doğrudan dergiye yüklemeniz/ göndermeniz gerekmektedir (Makalelerinizi lütfen bize göndermeyiniz)

- Makaleniz dergi hakem sürecini geçmesi şartıyla makale olarak yayınlanacaktır. Kongre katılımcısı olunması dergide  makale yayınını garanti etmemektedir.

- Kongre organizasyonumuzun dergi hakem ve yayın sürecine müdahale etme yetkisi bulunmamaktadır

- Dergiler kongre katılımcılarımıza ücretsizdir

- Makaleyi ilgili dergiye gönderimden itibaren her aşamada lütfen dergi ile iletişim halinde olunuz. Yukarıda da belirtildiği üzere kongre organizasyonumuzun dergi hakem ve yayın sürecine hiç bir şekilde müdahale etme yetkisi bulunmamaktadır. 

Not: Katılım belgenizin bir kopyasını da mail ile dergiye gönderiniz

DERGİLER 

Journal of Healthcare Management and Leadership

https://dergipark.org.tr/tr/pub/johmal

Journal of Academic Perspective on Social Studies

https://dergipark.org.tr/tr/pub/japss

Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/sayod

JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy (TR dizinli bu dergi yalnızca İngilizce makale kabul etmektedir)

https://dergipark.org.tr/tr/pub/joeep

AKADEMİK TEŞVİK VE DOÇENTLİK

Kongremiz Türkiye'deki akademik teşvik ve doçentlik kriterlerine uygundur. Toplam katılımcılar içerisinde Türkiye'ye %45 kontenjan ayrılmıştır. Hakem sürecini geçen bildiriler %48'lik kota gözetilerek kabul edilecektir

TAM METİN GÖNDERİMİ

Tam metinlerinizi en geç 25 Mayıs 2021 tarihine kadar gönderiniz

Bildiri özet ve tam metinlerinizi gönderirken lütfen ORCID numaranızı ekleyiniz