KONU BAŞLIKLARI

01

İŞLETME BİLİMLERİ

Yönetim ve Organizasyon

İnsan Kaynakları Yönetimi

Muhasebe ve Finans

Sayısal Yöntemler

Üretim Yönetimi

Pazarlama

İşletme eksenli tüm disiplinler

EKONOMİ

Mikro İktisat

Makro İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

İktisat Politikası

Ekonometri

İktisat Tarihi

Enerji Ekonomisi

İktisat eksenli tüm disiplinler

MULTI - DISIPLINER

Ticaret Hukuku

İş Hukuku

Deniz Ticaret Hukuku

İş Sağlığı ve Güvenliği

Kamu Yönetimi

Maliye

Turizm ve Otelcilik

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

 

02

NEW YORK

 

MANHATTAN, NEW YORK

© 2018 by İKSAD